Budapest - Központi Iroda

A Menedék Alapítvány Központi Irodája Budapest XXII. kerületében található, ahol a budapesti területi szolgálatok irányítása, koordinációja mellett az Alapítvány vezetése történik. Budapesten Teaklubot, Fiúotthont (hajléktalan átmeneti szálló) és Mamásotthont (családok átmeneti otthona) működtetünk. A Budapesti Terület vezetője Liptai Gábor.

A Központi Irodában a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátása mellett pályázataink követése és elszámolása zajlik, valamint feladatunk a kapcsolattartás az alapítvány támogatóival és a felügyeleti szervekkel.

Költségeink fedezete Isten gondviselése, magánszemélyek, gyülekezetek és gazdálkodó szervek adományai révén, valamint pályázatokon keresztül valósul meg. A hazai szociális háló részeként mi is jelentős normatív támogatást kapunk intézményeink működtetéséhez.

Szolgálataink működésével, felvételi érdeklődéssel kapcsolatban kérjük hívják a közvetlen telefonszámokat, amiket a „Kapcsolat” menüben, illetve a „Szolgálati területek"-nél találnak.

A Baptista Menedék Szolgálat adatvédelmi tisztviselője: Bokros Anna Barbara.

Elérhetősége: 

e-mail: bokrosancsa [citrom] gmail [dot] com

telefon: 061-789-0048

postacím: 1221 Budapest, Leányka utca 34. III/21.

Központi Iroda

  • Cím: 1221 Budapest, Leányka utca 34. III/21.
  • Telefon: (1) 789-0048
  • Mobil: (20) 999-7293
  • E-mail: iroda [citrom] menedekalapitvany [dot] hu

Munkatársak

  • Kovács Zoltán ügyvezető igazgató
  • Liptai Gábor, területi vezető
  • Huszár Gézáné, gazdasági vezető
  • Rácz Tünde, irodavezető
  • Bokros Anna, szakmai vezető

Szolgálatunk Budapesten

Múlt - jelen

1978-ban a Kosztolányi téri csövesek közé mentünk néhányan a Budafoki Baptista Gyülekezet tagjai közül a személyes kapcsolatteremtés céljából. A segítő munkát ettől kezdve szerveztük meg.

Teaklub

1984-ben néhány gyülekezeti tag Tea Klub programot nyitott a magányosok és a szabadulásra vágyó szenvedélybetegek számára. A klubba járók szükségeivel megismerkedve látták meg a Menedék Csoport munkatársai, hogy az eredményes munkához egyes segítségre szorulók számára legalább átmenetileg szállást is kell nyújtani.

Fiúotthon

Így került sor a Gyülekezet szomszédságában levőházban - Budapest XXII. ker. Péter Pál u. 21 - az átmeneti szállás megnyitására. A Péter Pál u. 21 sz. alatti romos házingatlant a Menedék Csoport 1984. januárja óta a veszélyeztetett helyzetű fiatalok mentésére hasznosítja. A Word of Life missziós társaság megismerve a Menedék Csoport munkáját és látva az anyagi szükséget, ezt a házat 1986-ban - támogatásként - megvásárolta a Menedék Csoport számára a Fiúotthon működtetésére. 1988 májusában kezdődött el a ház felújítása. Az Átmeneti Otthon elsőlakója 1985. január 3-ától, egy alkoholista fiatalember, akinek rövidesen lakótársai lettek…

Segítő-kéz Keresztyén Tanácsadó Szolgálat

Az Alapítvány vezetői 1990-ben szükségesnek látták, hogy adminisztrációs központot hozzanak létre, ahol az irodai munka mellett, folyamatos segítségnyújtást adhatnak a betérő, szükségben lévőembereknek. 1991-től a XXII. kerületi Önkormányzat feladat átvállalási szerződést kötött a Menedék Alapítvánnyal. A Budafoki Önkormányzat erre a célra egy több helységből álló irodát bocsátott a Menedék Alapítvány rendelkezésére. Ezzel 1991-ben létrejött a Segítő-kéz Keresztyén Tanácsadó Szolgálat Budapesten a XXII. kerület Magdolna u. 23 szám alatti épületben. A szolgálat célja a tanácsadás, segítségnyújtás keresztyén módon a hozzájuk fordulók számára, elsősorban fiataloknak. A Segítő Kéz Iroda 2005-ben fejezte be működését.

Mamásotthon

A Budafoki Baptista Gyülekezet 1900-ban épült imaházát 1952-ben államosították, így az épületen belüli lakások tanácsi kiutalású bérlakásokká váltak. Az itt közösségi életét élő gyülekezet a nehéz helyzet feloldására 1979-82-ben új gyülekezeti épületet épített magának Budafokon a Péter Pál utca 17-19 szám alatt. Éveken keresztül igyekeztek arra, hogy a régi imaház épületét hasznosítsák, bérbe adják, de sikertelenül. Ezután a Budafoki Baptista Gyülekezet a bérelt részeket költségeivel együtt átadta a Menedék Alapítványnak, hogy elképzeléseinek megfelelően ott leány otthont alakítson ki, saját költségén. Később - a szükségeket felismerve - az épületet átalakítottuk, hogy gyermekvédelmi intézményként az azóta is itt működő Mamásotthonnak adhasson helyet.

Hírek, beszámolók: 

Teaklub

Részvétel lehetősége

Várunk minden érdeklődőt szeretettel csütörtökönként 17.30-tól 19.30-ig a Péter Pál utca 17-19. alatt található Isten Házába. A belépés díjtalan.

Klubélet

1984. óta működő Teaklubunk hetente programot biztosít a szenvedélybeteg vagy családból kivetett fiataloknak. A klub foglalkozásain részt vesznek a Menedék Alapítvány Fiúotthonának, illetve Mamásotthonának lakói, valamint utcáról érkező érdeklődők. A klub nyitott, befogadó közösség: minden érdeklődőt őszinte szeretettel fogadunk.

Nyílt légkörű programot szervezünk: ping-pong, csocsó, szendvics és tea, valamint beszélgetés és közös éneklés alkotják a klub programjának gerincét: így a kikapcsolódáson, szórakozáson túl lehetőség adódik a résztvevők problémáinak megosztására és tapasztalatcserére.

Szeretnénk elérni olyan fiatalokat is, akik életvezetési problémákkal küzdenek, vagy a család nem nyújt biztos hátteret a problémáik megoldásához, az egészséges lelki, értelmi fejlődéshez. 

A Menedék Teaklub megközelíthető 47-es villamossal, 3-as, 14-es, 114-es, 58-as, 150-es, 250-es autóbusszal a Savoyai Jenő tértől néhány perces sétával.

Kapcsolat


Nagyobb térképre váltás

Önkéntes szolgálattevők

Teaklub egykor és ma…

1978-ban a Kosztolányi téri csövesek közé mentek néhányan a Budafoki Baptista Gyülekezet tagjai közül a személyes kapcsolatteremtés céljából. A segítő munkát ettől kezdve szerveztük meg: A kallódó fiatalok mentésére, a kapcsolat építésére 1984-ben Tea Klub programot indítottunk a magányosok és a szabadulásra vágyó szenvedélybetegek számára. Anyagi kiadásainkat magánszemélyek adományaiból fedeztük.

Később érzékeltük, hogy a Teaklubon részt vevő fiatalok közül sokan nem akarnak hazamenni, mert nincs hova, illetve az otthon légköre inkább menekülésre ösztönzött. Ennek hatására vásároltuk meg adományból, majd nyitottuk meg a budafoki Fiúotthont és fogadtuk be a gyógyulni, változtatni, előző rossz helyzetükből kiszakadni szándékozó fiúkat. A Fiúotthon azóta hajléktalan átmeneti szállóként működik, 12 férőhellyel.

A Teaklub létrejötte, programja tehát a később megalakuló Menedék Alapítvány szolgálatának elindulásában jelentős szerepet játszott és nagy öröm látni, hogy – bár más formában - , de azóta is megszakítás nélkül működik és lehetőséget teremt a közösség gyakorlására, a kapcsolatok építésére, a kallódó fiatalok mentésének szolgálatában.

Fiúotthon

Az Otthonban nyújtott segítség formái:

A Fiúotthon hajléktalan átmeneti szállásként működik és fogadja a krízisbe, nehézségbe került, otthontalanná vált fiatal férfiakat. Az intézményben szállást, tisztálkodási, mosási lehetőséget biztosítunk, valamint szükség szerint élelmiszerrel, ruhákkal, tisztasági felszereléssel segítjük a hozzánk fordulókat. Az ellátottal közösen meghatározott személyre szabott, egyéni gondozási terv alapján segítjük lakóinkat, hangsúlyt helyezünk a továbbtanulásra, a megkezdett iskolák befejezésére, valamint a munkába állásra és ezáltal a biztonságos továbblépés megalapozására. Igyekszünk kihasználni a kis közösség, a családias elhelyezés nyújtotta előnyöket és lehetőségeket a hozzánk fordulók segítésében.

A bekerülés feltételei

Felvételre jelentkezni telefonon, vagy személyesen lehet. Felvételi beszélgetésre az előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Férőhelyek száma: 15 fő férfiak számára

Térítési díj

Az intézmény az ellátottaktól a szolgáltatásokért térítési díjat szed a 29/1993. (II.17) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a következők szerint: Az újonnan bekerült lakók részére az első 30 nap (próbaidő) ingyenes. Ezt követően a jövedelemmel rendelkező ellátottak havi 15.000 Ft személyi térítési díjat fizetnek, a fizetett személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a lakó jövedelmének 60%-át.

Kapcsolat


Nagyobb térképre váltás

Múltunk-jelenünk

A Budafoki Fiúotthon 1985-ben kezdte meg működését. Néhány keresztyén fiatalember támogató, és segítő szándékkal az utcákon, tereken lézengő, de életvitelén változtatni akaró hajléktalant felkarolt, és megalakította a Lares Humán Szolgáltató Kisszövetkezet keretén belül a Menedék csoportot, majd a Menedék Alapítványt. A Budafoki Fiúotthont adományból vásároltuk és alakítottuk át. A megnyitást követően a lakhatást igénybevevők mellett lehetőségünk adódott önkéntesek, polgári szolgálatos katonák fogadására, akik életközösségben, jó példaként éltek ellátottaink között. A mai napig hajléktalan, de „menedékre” vágyó fiatalok részére szállásbiztosítással, és teljes ellátással segíti a helyreállást, majd a társadalomba való újbóli beilleszkedést.

Mivel a hajléktalanok között nagyon ritka az ún. "normális" családban felnőtt fiatal, ezért egy pozitív, élhető életvitel bemutatása nagy változásra ösztönözheti akár a legrosszabb helyzetből kikerült embert is. Gyakran érkezik hozzánk teljesen nincstelen ember, vagy kórházból meghiúsult öngyilkossági kísérlet után, szétszakadt családokból, nevelő intézetes évek után. A tőlünk segítséget kérők a mindennapi szükségletre kapnak tisztálkodási csomagot, ruhaneműt, élelmiszert. Szolgálatunk során szorgalmazzuk a lakóink előtakarékosságát, rávezetjük őket a helyes pénzkezelésre. A cél az, hogy a lakók minél rendezettebb életvitelt tudjanak elsajátítani, hogy tőlünk kikerülve ne egyik hónapról a másikra éljenek, hanem tudjanak gondoskodni biztonságos szállásról.

Mamásotthon

Az otthonban nyújtott segítség formái

Az Otthon célja a gyermekvédelmi alapellátás keretében a családi krízis következtében védelmet kereső anya és gyermeke számára átmeneti időre otthonszerű elhelyezés formájában, együttes lakhatást, és ellátást biztosítani, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszűntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse.

Az Otthonban a lakhatás mellett tisztálkodási lehetőséget, főzési lehetőséget, ágyneműt, mosási lehetőséget, textiliával való ellátást biztosítunk. A Mamásotthonban lakókat igyekszünk az egyéni szükséghelyzeteknek megfelelően segíteni, így egyéni tanácsolásban, pszichológiai, illetve mentálhigiénés segítségnyújtásban, ruhapótlásban részesítjük a hozzánk érkezőket. A közösség építésére alkalmanként különféle szabadidős programokat, kirándulásokat szervezünk.

A bekerülés feltételei

Férőhelyek száma: 40 fő anyukák és gyermekeik részére

Térítési díj

A törvényben meghatározottak szerint, jövedelemtől, gyermekek számától, megtakarítástól függően kerül meghatározásra.

Kapcsolat

Múlt és jelen

A Budafoki Baptista Gyülekezet 1900-ban épült imaházát 1952-ben államosították, így az épületen belüli lakások tanácsi kiutalású bérlakásokká váltak. Az itt közösségi életét élő gyülekezet a nehéz helyzet feloldására 1979-82-ben új gyülekezeti épületet épített magának Budafokon a Péter Pál utca 17-19 szám alatt. Éveken keresztül igyekeztek arra, hogy a régi imaház épületét hasznosítsák, bérbe adják, de sikertelenül. Ezután a Budafoki Baptista Gyülekezet a bérelt részeket költségeivel együtt átadta a Menedék Alapítványnak, hogy elképzeléseinek megfelelően ott Leányotthont alakítson ki, saját költségén.

Később - a szükségeket felismerve - az épületet átalakítottuk, hogy gyermekvédelmi intézményként az azóta is itt működő Mamásotthonnak adhasson helyet.